Stichting Betekeniseconomie
in Twente

In 2016 hebben vijf Twentse ondernemers zich verenigd om Twente kennis te laten maken en ervaring te laten opdoen met een fundamenteel andere wijze van economie en ondernemen. Zij deden dit vanuit de overtuiging dat nieuwe economie en nieuw ondernemerschap nodig zijn voor een leefbare, duurzame toekomst en vanuit hun eigen ervaringen dat dit nieuwe, betekenisvolle ondernemerschap veel beter werkt.

De betekeniseconomie is de naam voor een benadering die kijkt naar de maatschappelijke betekenis van economische activiteit. Het is een systeembenadering die niet gericht is op economische groei maar op maatschappelijke en menselijke groei. Dat betekent dat de versterking van bedrijvigheid altijd gecombineerd wordt met versterking van ecologische en sociale omstandigheden.

Betekeniseconomie in Twente heeft drie doelstellingen bij haar oprichting vastgelegd:

 

burgers, organisaties en overheden in Twente, en ook daarbuiten,

bekendmaken

met de betekeniseconomie

zoveel mogelijk ondernemers, bestuurders en burgers in Twente en daarbuiten

laten ervaren

wat de betekeniseconomie betekent

gezamenlijk projecten ontwikkelen waar de betekeniseconomie wordt

toegepast

in de samenleving

De Betekeniseconomie bevindt zich
in een overgangsfase

Nu, in 2023, ziet de wereld er heel anders uit dan vijf jaar geleden. Nationaal en internationaal is de zoektocht naar een beter economisch model in volle gang en steeds vaker wordt de betekeniseconomie als kansrijk alternatief gezien. Op alle niveaus, van land, tot onderneming, tot burger, wordt de betekeniseconomie met wisselend succes in praktijk gebracht. Daarbij lopen we aan tegen de weerbarstigheid van het oude economische en financiële systeem dat op gespannen voet staat met de betekeniseconomie. Dat hoort erbij en is kenmerkend voor de overgangsfase waarin we ons bevinden.
Met de opkomst van de betekeniseconomie is onze rol als stichting verschoven van ‘mensen bewust maken’, naar ‘mensen aanzetten tot betekenisvolle actie’.

“Wij laten de betekeniseconomie werken”

We doen dat door contact te organiseren tussen mensen die hetzelfde willen als wij en dat net zo belangrijk vinden. Dat heeft geleid tot onze Raad van Betekenis: een groep pionierende ondernemers, bestuurders, onderzoekers en andere professionals die elkaar ontmoeten vanuit hun persoonlijke betrokkenheid bij de betekeniseconomie om:

  • Zich te verdiepen in de realiteit van de betekeniseconomie;
  • Ideeën te ontsluiten en ervaringen uit te wisselen over de praktijk van de betekeniseconomie;
  • Concrete stappen te zetten met hun eigen onderneming of organisatie;
  • Elkaar en anderen aan te moedigen om de betekeniseconomie ook in hun omgeving te laten werken.

Wie zijn wij?

We stellen ons graag aan je voor.
Maar het liefst doen we dat persoonlijk, dus neem gerust contact op wanneer je meer informatie wil of verder wil kennismaken!

Kaj Morel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Bert Velt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Sophie Schroer

Stagiair

Hoi! Ik ben Sophie Schroer, studente bedrijfskunde. Wonend in Almelo. Momenteel loop ik als stagiaire rond bij More, waar ik me bezig houd met meervoudige waardecreatie. Hiernaast werk ik als fietskoerier bij Cycloon, de groene en sociale bezorgexpert. Ik hoop dat ik, door me te hebben aangesloten bij de Stichting Betekeniseconomie in Twente, dit onderwerp meer onder de aandacht kan brengen. Ook en misschien wel vooral bij de studenten. Want naar mijn idee gebeurt dat nog nèt iets te weinig. 

 

Evelyn Landhuis-Keus

Ik ben Evelyn Landhuis, getrouwd en met onze drie kinderen woonachtig in Almelo. Ik werk bij Eshuis Accountants en Adviseurs als Manager Impactondernemen. In deze functie help ik bedrijven op het gebied van duurzaamheid en duurzaamheidverslaggeving. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor de interne (HR-)zaken van deze afdeling. Met het lidmaatschap van het bestuur van de Stichting Betekeniseconomie in Twente wil ik bijdragen aan het verbinden van mensen en bedrijven om de betekeniseconomie meer bekendheid te geven en toe te passen bij mooie gezamenlijke projecten!

    

Karin Gombert-Verveen

Hi, ik ben Karin Gombert. Wonend in Almelo, samen met mijn man Joost en 2 kinderen. Als zelfstandig ondernemer met een financiële en accountancy achtergrond help ik andere ondernemers met duurzame groei vanuit mijn bedrijf Bloei. Mijn missie is om andere financieel adviseurs, bedrijfsadviseurs en boekhouders te inspireren hun klanten ook vanuit duurzame groei te adviseren.  Bij de Betekeniseconomie in Twente kan ik zelf van betekenis zijn. Dit toekomstbestendig ondernemerschap waar we met elkaar naartoe transformeren gaat ons mensen, onze leefomgeving en onze prachtige planeet alleen nog maar mooier maken. Extra leuk aan de Betekeniseconomie in Twente is dat ik samen mag werken met allemaal inspirerende mensen. Waaronder Bert, die mij het vak bedrijfseconomie doceerde. 

Rob Engbers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Corina Zwiers