Welkom bij:

Stichting Betekeniseconomie
in Twente

In 2016 hebben vijf Twentse ondernemers zich verenigd om Twente kennis te laten maken en ervaring te laten opdoen met een fundamenteel andere wijze van economie en ondernemen. Zij deden dit vanuit de overtuiging dat nieuwe economie en nieuw ondernemerschap nodig zijn voor een leefbare, duurzame toekomst en vanuit hun eigen ervaringen dat dit nieuwe, betekenisvolle ondernemerschap veel beter werkt.

De betekeniseconomie is de naam voor een benadering die kijkt naar de maatschappelijke betekenis van economische activiteit. Het is een systeembenadering die niet gericht is op economische groei maar op maatschappelijke en menselijke groei. Dat betekent dat de versterking van bedrijvigheid altijd gecombineerd wordt met versterking van ecologische en sociale omstandigheden.

Betekeniseconomie in Twente heeft drie doelstellingen bij haar oprichting vastgelegd:

burgers, organisaties en overheden in Twente, en ook daarbuiten,

bekendmaken

met de betekeniseconomie

zoveel mogelijk ondernemers, bestuurders en burgers in Twente en daarbuiten

laten ervaren

wat de betekeniseconomie betekent

Gezamenlijk projecten ontwikkelen waar de betekeniseconomie wordt

toegepast

in de samenleving

De betekeniseconomie bevindt zich
in een overgangsfase

Nu, in 2021, ziet de wereld er heel anders uit dan vijf jaar geleden. Nationaal en internationaal is de zoektocht naar een beter economisch model in volle gang en steeds vaker wordt de betekeniseconomie als kansrijk alternatief gezien. Op alle niveaus, van land, tot onderneming, tot burger, wordt de betekeniseconomie met wisselend succes in praktijk gebracht. Daarbij lopen we aan tegen de weerbarstigheid van het oude economische en financiële systeem dat op gespannen voet staat met de betekeniseconomie. Dat hoort erbij en is kenmerkend voor de overgangsfase waarin we ons bevinden.
Met de opkomst van de betekeniseconomie is onze rol als stichting verschoven van ‘mensen bewust maken’, naar ‘mensen aanzetten tot betekenisvolle actie’.

“Wij laten de betekeniseconomie werken”

We doen dat door contact te organiseren tussen mensen die hetzelfde willen als wij en dat net zo belangrijk vinden. Dat heeft geleid tot onze Raad van Betekenis: een groep pionierende ondernemers, bestuurders, onderzoekers en andere professionals die elkaar ontmoeten vanuit hun persoonlijke betrokkenheid bij de betekeniseconomie om:

  • Zich te verdiepen in de realiteit van de betekeniseconomie;
  • Ideeën te ontsluiten en ervaringen uit te wisselen over de praktijk van de betekeniseconomie;
  • Concrete stappen te zetten met hun eigen onderneming of organisatie;
  • Elkaar en anderen aan te moedigen om de betekeniseconomie ook in hun omgeving te laten werken.

Wie zijn wij?

We stellen ons graag aan u voor.
Maar het liefst doen we dat persoonlijk, dus neem gerust contact op wanneer u meer informatie wilt of verder wilt kennismaken.

Mark de Lat
Mark de Lat
Kaj Morel
Kaj Morel
Karen André
Karen André
Ruben Timmers
Ruben Timmers
Bert Velt
Bert Velt
Rob Engbers
Rob Engbers